måndag 11 augusti 2014

Bipolär sjukdom...

Telefonen ringde igår och när jag svarade var det en av mina vänner som ringde och var helt i upplösningstillstånd. H*n hade varit hos läkaren och fått en remiss till en pykiatriker. Min väns läkare misstänkte att denne var bipolär, vilket gjorde min vän riktigt orolig. H*n hade ju ingen aning om vad detta var och om det gick att bota.

Jag gick in på Wikipedia och kollade upp bipolär och detta var vad jag fick fram och kopierade rätt av:

Bipolär sjukdom eller manodepressiv sjukdom (även bipolärt syndrom) är en psykisk sjukdom som periodvis förhöjer stämningsläget till mani eller lindrigare hypomani. Samma individer drabbas vanligen också av allvarliga depressioner men symtom på depression kan även förekomma i maniska perioder, alternativt kan episoderna vara blandade med intensiva och snabba växlingar mellan dessa lägen.

Symtomen blir vanligtvis svårare med tiden och utan behandling riskerar den sjuke kroniska funktionsnedsättningar. Med förebyggande medicinering är prognosen god. Många är symtomfria i flera decennier och mellan sjukdomsperioderna (skoven) fungerar individen vanligtvis normalt. Förloppet påverkas av yttre faktorer som miljö och stress. Mellan 1 och 3 procent av befolkningen drabbas av bipolär sjukdom. Många insjuknar första gången när de är mellan 15 och 30 år. Ärftlig belastning är den viktigaste riskfaktorn. Bipolär sjukdom och schizofreni har delvis en gemensam genetisk bakgrund. Bipolär sjukdom är lika vanlig hos män som hos kvinnor men fler kvinnor än män drabbas av unipolära depressioner.

Sjukdomen delas in i bipolär I, bipolär II,cyklotymi och andra typer efter hur stämningsläget förändras. Hypomani utmärker typ II som relativt sällan utvecklas till typ I med svåra manier. Milda manier går ofta med känslor av upprymdhet och välmående. Allvarliga manier leder inte sällan till sjukhusvistelse och psykoser. Världshälsoorganisationen (WHO) räknar bipolär sjukdom till en av de tio mest handikappande sjukdomarna.

Mani har flera etymologier, inklusive mania(μανια), stor psykisk vånda och manos(mάνος) som kontextuellt kan betyda ett överdrivet avkopplat sinne eller fri själ. Svåra depressioner kallas även melankoli som är en sammansättning av grekiskans melas (μελας) som betyder svart, och chole (χολη) som är galla. I antikens Grekland ansågs tillståndet mellan mani och melankoli vara en förutsättning för kontakt med gudarna och artistisk inspiration. Den tyske psykiatern Emil Kraepelin myntade i slutet på 1800-talet begreppet manodepressiv sjukdom som även inkluderade återkommande depressioner som inte växlade till manier. Hans koncept återaktualiseras idag eftersom stämningslägets cykler mer än poler anses vara sjukdomarnas främsta gemensamma nämnare.

Så enligt Wikipedia har min vän helt enkelt en sjukdom som tidigare hette manodepression,  men som nu är uppoppat till bipolär sjukdom.

Vad kan jag som vän göra i detta fall?  Det vet jag faktiskt inte, men jag kommer fortsätta forska i detta och finnas där för min vän.
H*n är dock inte ensam, det är flertalet kändisar som är bipolära så det får väl bli en liten tröst för min vän.

#bipolär #manodepressiv #mani

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar